fbpx
Академія Рекреаційних технологій і права

Галузь знань23 «Соціальна робота».

Спеціальність231 «Соціальна робота».

Освітня програма«Соціальна робота».

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський).

Термін навчання4 роки.

Форма навчанняденна, заочна.

Кваліфікація освітнябакалавр з соціальної роботи.

Кваліфікація професійнасоціальний менеджмент; практична психологія; соціальна реабілітація.

Сфера працевлаштування:

Робота за фахом у сферах державного управління, національної безпеки, правоохоронній сфері, закладах, установах, організаціях соціального захисту та надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, культури тощо.

Фахівець підготовлений до здійснення соціально-психологічної діяльності та може займати посади за класифікатором професій: керівник установи соціального захисту населення; директор центру соціальних служб для молоді; соціальний працівник; менеджер у соціальній сфері; менеджер по соціальним PR-технологіям; державний соціальний інспектор; інспектор із соціальної допомоги; соціальний педагог; соціальний психолог; практичний психолог; соціальний реабілітолог; вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами. працівник органів внутрішніх справ, установ пенітенціарної системи;  соціальний працівник у освітянських та культурно-просвітницьких закладах;  соціального працівник за місцем проживання, вихователь закладів пенітенціарної системи, приймальників-розподільників,  співробітник органів внутрішніх справ з питань контролю та допомоги в реабілітації особам, звільнених з місць ув’язнення;  працівник організацій – суб’єктів соціальної та гуманітарної допомоги населенню; інспектор служб у справах неповнолітніх виконкомів місцевих рад, працівник органів опіки.

Фахові компетентності спеціальності

 1. Здатність аналізувати суспільні процеси становлення і розвитку соціальної роботи як інтеграційної галузі наукових знань, що акумулюють дані всіх наук про людину.
 2. Здатність оцінювати соціально-політичні процеси, пов’язані з соціальним розвитком держави.
 3. Здатність аналізувати існуючу нормативно-правову базу стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення.
 4. Здатність до аналізу психічних властивостей, станів і процесів, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.
 5. Здатність до діяльності з попередження соціальних ризиків, складних життєвих обставин, запобігання та вирішення соціальних конфліктів.
 6. Здатність до розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і соціальних служб.
 7. Здатність до цінування та поваги різноманітності, унікальності й мультикультурності особистості.
 8. Здатність вивчати соціальну проблему за допомогою методів дослідження в умовах конкретної ситуації.
 9. Здатність оцінювати проблеми, потреби, специфічні особливості та ресурси клієнтів.
 10. Здатність розробляти шляхи подолання проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення.
 11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.
 12. Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту.
 13. Здатність до розробки та зреалізування соціальних проектів і програм.
 14. Здатність до застосування методів менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу.
 15. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад.
 16. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи.
 17. Здатність виявляти і залучати ресурси особистості, соціальної групи та громади для виконання завдань професійної діяльності.
 18. Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері.
 19. Здатність оцінювати результати та якість професійної діяльності у сфері соціальної роботи.
 20. Здатність до сприяння підвищення добробуту і соціального захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.
 21. Здатність визначати відповідно до державних стандартів освіти, планів, методик, індивідуальних програм та рекомендацій мету, зміст і порядок навчально-реабілітаційної роботи у масових та спеціалізованих закладах для дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку.
 22. Здатність обирати ефективні форми і проводити за розкладом та графіками навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні, компенсуючі заходи та заняття.
 23. Здатність співпрацювати із фахівцями, які розробляють індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи: лікарями, психологами, фізіологами, дефектологами (логопедами, сурдопедагогами, тифлопедагогами, олігофренопедагогами), дієтологами, фахівцями із фізичної реабілітації та іншими працівниками з корекційно-реабілітаційної роботи, координує їх діяльність.
 24. Здатність до психодіагностики, психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції, консультування.
 25. Здатність проводити психолого-педагогічну діагностику клієнтів соціальної роботи.
 26. Здатність допомагати у виборі освітньої установи, профілю навчання згідно з рівнем індивідуального розвитку.
 27. Здатність планувати, розробляти, упроваджувати в практику розвиваючі, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей різних вікових груп.

Перелік дисциплін професійного спрямування

— Загальна психологія

— Історія та теорія соціології

— Теорія соціальної роботи

— Система організації соціальних служб

— Патопсихологія

— Основи фізичної реабілітації

— Психодіагностика

— Соціальна психологія

— Соціальне забезпечення населення

— Менеджмент соціального забезпечення

— Сучасні рекреаційні технології

— Практикум з психології педагогічного спілкування

— Корекційна педагогіка і психологія

— Виробнича практика

— Стажувальна практика