fbpx
Академія Рекреаційних технологій і права

Освітньо-професійна програма спеціальності 081 «Право»

Сертифікат про акредитацію

Галузь знань – 08 «Право».
Спеціальність – 081 «Право».
Освітня програма – «Право».
Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський).
Термін навчання – 4 роки.
Форма навчання – денна.
Кваліфікація  – бакалавр права.
Кваліфікація професійна – юрист.

Сфера працевлаштування:

 • Юрист.
 • Юрисконсульт.
 • Відповідальний секретар судової колегії.
 • Державний виконавець.
 • Державний уповноважений службовець (недержавні установи юриспруденції).
 • Секретар судового засідання, секретар суду.
 • Секретар судової колегії, судовий виконавець.
 • Судовий розпорядник.
 • Організатори діловодства (система судочинства, державні установи, види економічної діяльності).
 • Помічник адвоката.
 • Помічник нотаріуса.
 • Помічник нотаріуса державного.
 • Помічник судді.
 • Помічник слідчого.
 • Помічник юриста.
 • Спеціаліст державної служби.
 • Спеціаліст-юрисконсульт.