fbpx
Академія Рекреаційних технологій і права

Освітньо-професійна програма спеціальності 014.11 «Середня освіта (фізична культура)»

Сертифікат про акредитацію

Галузь знань – 01 «Освіта / Педагогіка».
Спеціальність – 014.11 «Середня освіта (фізична культура)».
Освітня програма – «Фізична культура».
Спеціалізація – «Здоров’я людини та фітнес».
Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський).
Термін навчання – 4 роки.
Форма навчання – денна, заочна.
Кваліфікація освітня – бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією
«Фізична культура»).
Кваліфікація професійна – учитель фізичної культури, учитель основ
здоров’я; фітнес-тренер; фахівець із організації дозвілля.

Сфера працевлаштування:
— Учитель фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів.
— Учитель основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів.
— Фітнес-тренер.
— Фахівець із організації дозвілля.
— Інструктор з аеробіки.
— Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу).