Академія Рекреаційних технологій і права

Академія рекреаційних технологій і права — заклад вищої освіти, що здійснює підготовку фахівців за освітніми програмами бакалавра та магістра.

Провадження освітньо діяльності здійснюється на денній та заочній формах навчання. 

Спеціальності та програми підготовки бакалавра:

  • «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,
  • «Фізична терапія, ерготерапія»,
  • «Середня освіта (фізична культура)»,
  • «Туризм»,
  • «Право»,
  • «Соціальна робота»,
  • «Фінанси, банківська справа та страхування».

Спеціальності та програми підготовки магістра:

  • «Фізична терапія, ерготерапія»,
  • «Фізична культура і спорт»,
  • «Освітні, педагогічні науки».

Якісна освіта є гарантом успішного працевлаштування!