fbpx
Академія Рекреаційних технологій і права

Студентське самоврядування
Академії рекреаційних технологій і права

Студентське самоврядування Академії рекреаційних технологій і
права (далі – студентське самоврядування) покликане самостійно
вирішувати усі питання студентського життя в межах компетенції,
визначеної Положенням про студентське самоврядування.
Основними завданнями студентського самоврядування є:
· сприяння формуванню у осіб, які навчаються, поваги до
Батьківщини, почуттів національної свідомості, гідності, поваги до
прав та свобод інших людей;
· захист прав та інтересів осіб, які навчаються в академії;
· сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності осіб, які
навчаються в академії;
· забезпечення виконанням студентами своїх обов’язків;
· проведення соціологічного дослідження умов навчання в академії;
· сприяння діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств,
об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
співробітництво з органами студентського самоврядування інших
навчальних закладів, молодіжними організаціями;
· сприяння працевлаштуванню випускників;
· участь у вирішенні питань міжнародного обміну особами, які
навчаються у вищих навчальних закладах;
· організація студентського дозвілля та ін.
Вищим представницьким органом студентського
самоврядування академії є Студентська рада.
Студентська рада:
· це об’єднання студентів. Об’єднання думок. Об’єднання ідей.
Об’єднання навчальної і творчої справи. Об’єднання різносторонніх,
зовсім не схожих напрямків роботи;
· це студенти. Студенти розумні, відповідальні, організовані,
цілеспрямовані, амбітні, веселі. Студенти, котрі хочуть, можуть і
вчаться організовувати, слухати, керувати;
· це допомога. Допомога різностороння, але необхідна. Допомога
студентам у вирішенні навчальних процесів, згуртуванні і організації
роботи академічних груп, напрямів підготовки. Допомога
викладачам у пошуку спільної мови зі студентами. Допомога у
створенні іміджу вузу;

· це організація. Організація святкових подій, ділових зустрічей,
інтелектуальних ігор, спортивних змагань і т.д. Організація дозвілля
студентів. Організація свого майбутнього;
· це ідеї. Ідеї, які вирують, витікають у проекти і реалізуються. Ідеї, від
яких залежать студентські події;
· це бажання. Бажання досягти успіху. Бажання працювати і
отримувати від цього задоволення. Бажання бути в центрі уваги.
Бажання вчитися. Бажання крокувати разом з часом;
· це команда. Команда об’єднаних спільною метою, роботою, ідеєю,
бажаннями.
До складу Студентської ради академії входять:
· голова Студентської ради академії;
· заступник голови Студентської ради академії з навчально-наукової
роботи;
· заступник голови Студентської ради академії з організації дозвілля;
· заступник голови Студентської ради академії в волонтерської роботи;
· фізорг академії;
· секретар студентської ради академії.

Україна,43005 м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, Кабінет Студентської
ради

Тел.: +38(033)28-04- 28
Факс: +38(0332) 28-01- 97
https://www.facebook.com/studentsartip.lutsk.ua