Академія Рекреаційних технологій і права

ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ!

ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права» оголошує конкурс на
заміщення таких вакантних посад:
— доцент кафедри «Документознавство та інформаційна діяльність» —
1 посада. Вимоги – вища освіта за фахом, науковий ступінь кандидата наук та
/ або вчене звання за профілем спеціальності, досвід педагогічної роботи;
— доцент кафедри «Туризм» — 1 посада. Вимоги – вища освіта за фахом,
науковий ступінь кандидата наук та / або вчене звання за профілем
спеціальності, досвід роботи у вищих навчальних закладах;
— доцент кафедри «Здоров’я людини та фізична реабілітація» — 4 посади.
Вимоги – вища освіта за фахом, науковий ступінь кандидата наук та / або
вчене звання за профілем спеціальності, досвід роботи у вищих навчальних
закладах;
— викладач кафедри «Туризм» — 1 посада. Вимоги –– вища освіта за фахом,
науковий ступінь кандидата наук та / або вчене звання за профілем
спеціальності, досвід роботи у вищих навчальних закладах.

ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ!

ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права» оголошує конкурс на заміщення таких вакантних посад:
— завідувач кафедри «Освітні, педагогічні технології» (вимоги до посади:
науковий ступінь — кандидат наук / доктор наук та / або вчене звання – доцент
/ професор за профілем кафедри).
Для участі в конкурсі претенденти подають такі документи: заяву; копії документів про вищу освіту; копії документів про присудження відповідного
наукового ступеня, присвоєння звання; копію паспорта; копію трудової книжки;
список наукових праць; документи, що підтверджують підвищення кваліфікації
протягом останніх п’яти років.
Документи подаються у відділ кадрів академії за адресою: вул. Карбишева,
буд. 2, м. Луцьк, 43023 впродовж 1 місяця з дня опублікування оголошення.

НАКАЗ ПРО ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРО ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД!