Академія Рекреаційних технологій і права

Перелік документів для вступу до Академії

Вступники на 1 курс освітнього ступеня «бакалавр» на основі результатів
ЗНО подають заяву виключно в електронній формі.
Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення
електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією
Академії згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на
участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році,
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017
року № 1378.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 копію документа, що посвідчує особу;
 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і копію додатка до нього;
 копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного
оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої
освіти);
 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано
особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені
законодавством, у строки, визначені для прийому документів.