Академія Рекреаційних технологій і права

Галузь знань – 01 «Освіта / Педагогіка».
Спеціальність – 017 «Фізична культура і спорт».
Освітня програма – «Фітнес та рекреація».
Рівень вищої освіти – другий (магістерський).
Термін навчання – 1,5 роки.
Форма навчання – денна.
Кваліфікація освітня – магістр з фізичної культури і спорту.
Кваліфікація професійна – магістр з фізичної культури і спорту, фітнесу та рекреації.
Сфера працевлаштування:
­ Методист з фізичної культури.
­ Керівник секції спортивного напряму.
­ Викладач університетів та вищих навчальних закладів.
­ Персональний фітнес-тренер.
­ Фахівець з рекреації.
­ Консультант з питань здорового способу життя.
­ Науковий співробітник у сфері фітнесу та рекреації.
Фахові компетентності спеціальності

1. Здатність до використання новітніх технологій спортивної підготовки.
2. Здатність до обґрунтування та розробки новітніх оздоровчих
технологій.
3. Здатність до обґрунтування та розробки новітніх фітнес- технологій.
4. Здатність до формування системи спеціальних знань, умінь та навичок
планування й проведення оздоровчо-реабілітаційних занять із населенням
різних вікових груп.
5. Здатність до організації фізичних вправ для дітей і дорослих з
обмеженими фізичними і психічними можливостями, на заохочення їх до
занять руховою активністю.
6. Здатність до реалізації інноваційних технологій у фітнесі.
7. Здатність до реалізації інноваційних технологій у рекреації.
8. Здатність до використання новітніх технологій фізичного виховання з
можливістю подальшого навчання за відповідним професійним спрямуванням.
9. Здатність до застосування методики фізичного виховання при різного
роду функціональних порушеннях, враховування результатів застосування
адаптивної фізичної культури в кожному конкретному випадку.
10. Здатність до підвищення рухових здібностей і працездатності,
покращення адаптаційних можливостей організму після перенесених
захворювань.
11. Здатність до застосовувати методики рухової активності з при різного
роду функціональних порушеннях.

Перелік дисциплін професійного спрямування

— Педагогічна і професійна психологія
— Фізична культура та психофізіологічний тренінг
— Валеологія

— Теорія і методика рекреації
— Теорія і методика фітнесу
— Новітні технології фітнесу
— Новітні технології рекреації
— Методика викладання у ВНЗ
— Теорія і методика адаптивної фізичної культури
— Сучасні оздоровчо-реабілітаційні фітнес-технології
— Адаптивна фізична рекреація
— Сучасні реабілітаційні технології фізичного виховання у ВНЗ
— Сучасні рекреаційні й фітнес-технології при відхиленнях у стані здоров’я
— Виробнича практика
— Асистентська практика